Toneelvereniging

Toneelvereniging

Toneelvereniging Vriendenkring Wiuwert Britswert

De toneelgroep is al tientallen jaren actief met haar jaarlijkse toneeluitvoering, iets waar in de wintermaanden éénmaal per week gezellig en gemoedelijk voor wordt geoefend in dorpshuis Ús Honk in Britswert. Voor het speciale toneelstuk op locatie over Anna Maria van Schurman wordt aanzienlijk meer van de spelers gevraagd. Dit betekent namelijk meerdere keren per week alle teksten gezamenlijk doornemen.  “Het is fantastisch om zoiets mee te maken, het is voor ons een hele nieuwe ervaring om het zo professioneel aan te pakken”, zegt voorzitter Ineke de Jong. “We kijken nu al uit naar de voorstellingen in april, we hebben er zin in!”

Achterste rij v.l.n.r.: Hendrik Posthumus, Ingrid de Jong, Wouter van der Wal, Auke Age de Jong, Remco Klop, Jisk Jonker, Gjalt van der Hem.

Voorste rij v.l.n.r.: Tessa van Holst, Jelly Krol, Sean van Holst, Siegerke Atema, Ineke de Jong, Jikke Okkema, Klaas van Dijk, Gerbrina de Jong.

Op de foto ontbreekt Bodes Kroes.